Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – projekt: Archibox, fot: Piotr TrojnielMuzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – projekt: Archibox, fot: Piotr TrojnielMuzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – projekt: Archibox, fot: Piotr TrojnielMuzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – projekt: Archibox, fot: Piotr TrojnielMuzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – projekt: Archibox, fot: Piotr TrojnielMuzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – projekt: Archibox, fot: Piotr TrojnielMuzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – projekt: Archibox, fot: Piotr TrojnielMuzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – projekt: Archibox, fot: Piotr Trojniel

Muzeum Żołnierzy Wyklętych

2018

Ostrołęka, Polska

Projekt wykonany w latach 2013 – 2015. Realizacja inwestycji od 2016 roku do maja 2019.

W chwili obecnej trwają procedury odbiorowe przed przekazaniem obiektu do użytkowania.

Decyzją Rady Miasta i Gminy Ostrołęka teren po byłym więzieniu, wraz z obiektami, został przeznaczony do adaptacji na użytek Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Główny obiekt, położony centralnie, stanowi obecnie podstawowy budynek muzeum. Jest też centralnym obiektem z punktu widzenia kompozycji całego założenia. Pozostałe dwa istniejące budynki to oficyny wejściowe, zlokalizowane od frontu. Zostały zaadoptowane jako foyer wejściowe, kasy,
sklep z pamiątkami, punkt informacji i zaplecze dla przewodników muzeum.

Aby odnaleźć klimat łączący starą, ponurą zabudowę z nową funkcją przestrzenną, w projekcie zdecydowano się na przywrócenie istniejącym budynkom pierwotnego wyglądu i na elewacjach zastosowano okładzinę ceglaną, która jednocześnie odtworzyła „przyjazny detal”, zastosowanie „diafanicznych” łączników pomiędzy starą i nowa zabudową, które zostały zaprojektowane jako przestrzenie o szklanych ścianach w odsłoniętej stalowej konstrukcji.

Ważnym elementem założenia jest zaprojektowana dla potrzeb muzeum kładka dla pieszych z wysokim
pylonem-symbolem MŻW.


Fotografie: Piotr Trojniel


Parametry inwestycji:

Powierzchnia działki: 6510,4 m2
Powierzchnia zabudowy: 1875,0 m2
Powierzchnia całkowita: 3549,0 m2
Powierzchnia użytkowa: 2231,0 m2

Szukasz doświadczonych architektów?

zadzwoń →
biuro@archibox.pl Wszelkie prawa zastrzeżone – 2019